Vedtægter - MUT- Logen

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

MUT Vedtægter. Opdateret d 28-9-2019.

 • Der kan max være 11 medlemmer af Mut logen.

 • Mødet bliver altid afholdt af det Simple Menig Mut Medlem. Forkortet: SMMM.

 • Mut medlemmet som bliver valgt til SMMM ophøjes automatisk til formand af Mut logen indtil det næste Mut møde er slut. Medlemmet som afholder Mut møde, har lov til at inviterer en mandlig bekendt med til overværelse/deltagelse af Mut mødet. Hvis den inviterede mandlige bekendt på mødetidspunktet ikke har en herskerinde, koster det ham en flaske spiritus + fortynder at deltage i Mut mødet. Dette gælder i øvrigt også for de indviede Mut medlemmer.

 • Medlemmernes herskerinder bør ikke opholde sig i hjemmet under mødet. Dog kan mødeafholderen købe sig tilladelse ved at afregne en flaske, og under forudsætning af, at herskerinden ikke forstyrre mødet eller opholder sig i samme rum.

 • Ved hvert Mut møde skal det medlem som afholdte mødet sidst, huske at medbringe og aflevere den hellige gral og sværdet. Glemmer han det, bestemmer de andre medlemmer en evt. straf.

 • Mut møderne skal afholdes i disse måneder: Vinterhalvåret Feb/Marts og sommerhalvåret Aug/Sep.

 • Mødearrangør SMMM bliver udpeget (gerne frivilligt) på det sidste afholdte Mut møde.

 • Hvis man har deltaget i mindst 2 Mut møder, kan man ikke melde sig ud, før man selv har afholdt et Mut møde. Det lille meget personligt Mut medlems kort skal medbringes til alle Mut møder og vises ved forespørgsler. Kan man ikke fremvise kortet, bestemmer de andre medlemmer en evt. straf.

 • Selve Mut mødet må gerne afholdes på et økonomisk lavt plan, dog uden at de fremmødte medlemmer sulter eller TØRSTER. SMMM skal sørge for at der er nok mad og drikke. Drikkevare som øl, vin og sodavand skal stilles til rådighed hele aftenen. Fortynder til f.eks. bøder eller medbragt spiritus, skal det enkelte Mut medlem dog selv sørge for.

 • Det enkelte Mut medlem kan at de andre medlemmer blive idømt en straf/bod, hvis der er flertal.Boden kan max lyde på 2 flasker spiritus + fortynder, og kan afregnes samme aften, eller senest næste gang broderskabet mødes igen.

 • I tilfælde af at sekretæren er forhindret i at deltage i mødet, skal SMMM træde i dennes sted, og skrive et referat af mødet


Regler om Mut logens medlemskabs kontingent. Opdateret d 28-9-2019.

 • Mut medlem Rene Schmidt er logens kasserer. Han står for det praktiske i forbindelse med opkrævning af kontingentet, samt fordeling/udbetaling af logens kassebeholdning.

 • Før hver generalforsamling betaler det enkelte Mut medlem, et kontingent på 100 Kr. Det vil sige 200 Kr. om året for hvert medlem.Kontingentet skal overføres elektronisk til Mut logens bank konto, og være på kontoen senest fredagen før Mut mødet. Diverse donationer der gives skal lægges i gralen, og mødeholderen skal så overføre beløbet til kassereren.  

 • Ønsker man ikke at betale kontingent til Mut Logen, kan man ikke blive/forblive medlem, og ekskluderes hermed automatisk af logen.

 • Det Simple Menig Mut Medlem SMMM må max bruge 1000 Kr. af kontingentkassen, til diverse arrangementer eller lignende i forbindelse med afholdelse af Mut mødet. Ønskes større beløb til rådighed, skal alle spørges, og mindst 2/3 give accept hertil.

 • Kassereren skal fremlægge et skriftligt regnskab, samt dokumentation for indtægter/udgifter ved hvert Mut møde.

 • Efter kassererens fremlæggelse skal regnskabet op til revision, og derefter godkendes af de andre Mut medlemmer.

     

Regler om godkendelse af nye Mut medlemmer. Opdateret d 28-9-2019.

 • I henhold til vedtægt nr 4, må mødeholderen invitere en gæst med til Mut mødet.   Efter Mut mødet, ringer det Mut medlem, som skal holde det næste møde til de andre medlemmer, for at høre deres mening om gæsten. Hvis 2/3 af medlemmerne, efter alle er blevet spurgt, godkender gæsten, inviteres han med til det efterfølgende Mut møde. Er han forhindret, får han en chance mere, men kommer han heller ikke til dette møde, har han forspildt sin chance, og kan ikke optages af Mut logen.

 • Hvis gæsten derimod overholder optagelseskravene og ønsker medlemskab af Mut logen, skal gæsten ved sit andet Mut møde slås til ridder af Mut logen og drikke af den hellige gral. Mut medlem Kent Søby udføre denne ceremoni. I hans fravær må formanden overtage det ærefulde hverv.

 • Den hellige gral SKAL indeholde spiritus, og tømmes på EN gang. Hvis man inden for 15 min tømmer kroppen for gralen, f.eks. gylper eller direkte kaster op, så skal man drikke af gralen igen. MUT.    Regler som bør overholdes. Opdateret d 28-9-2019.  

 • Man skal mindst have en samleverske. Hvis man ikke har det på mødetidspunktet, så træder reglen i vedtægt nr 4 i kraft.

 • For at begrænse evt. afbud, skal det Mut medlem som afholder det næste Mut møde kontakte de andre medlemmer i rimelig god tid, meget gerne 6-8 uger i forvejen.

 • Det er ok at komme for tidligt til et møde, men kommer man for sent, idømmes man en bodRegler for Mut hjemmesiden. Opdateret d 28-9-2019.


 • Mut medlem Flemming Poulsen er logens Web-Master. Han står for det praktiske i forbindelse med vores hjemmeside, indkassering af penge til dækning af omkostningerne, løbende opdateringer og lignende.

 • Mut logens vedtægter og billeder fra forrige Mut møde lægges ud på forsiden. Medlemmernes personlige oplysninger, referaterne fra Mut møderne, og Mut logens regnskab gemmes inde under vip området.

 • Ved ændringer at Mut medlemmernes personlige oplysninger, f.eks. tlf.nr. adresse eller lignende, så kontakt venligst vores Web-Master, som så retter det inde på hjemmesiden.

 • Diverse bøder, og årsagen til dem, lægges ud på forsiden, så de enkelte medlemmer kan se hvem der ’skylder’ og hvorfor de ’skylder’

 • Det er muligt at købe sig til en reklame/firmalogo på vores hjemmeside.

 • De årlige omkostninger til hjemmesiden betales af Mut logen kontingentkasse. (Medmindre vi finder en sponsor) 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu